Previous
Next

כמעט כל חלקיו של הצמח אכילים: העלים, התרמילים הירוקים, הזרעים, השמן המופק מהזרעים, הפרחים והשורשים הקלופים.
כל אחד מחלקי הצמח הללו נחקר מבחינה תזונתית ובריאותית ובמיוחד העלים, התרמילים הירוקים, והזרעים
(כולל השמן ואבקת הזרעים לאחר הפקת השמן) הם הנחקרים ביותר

מאמרים
סרטונים